Iskolánk, az Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola (Előszállás, Szögletkert 1.) 2021. szeptember 1. óta ismét önálló iskolaként működik.

Előszállás Fejér megye déli csücskében Budapesttől kb. 110 km-re helyezkedik el. Lakosainak száma: kb. 2 600 fő. Az 1956-ban épült iskola egyemeletes, gyepes, virágosított kerttel, hatalmas parkkal, (amely a község tulajdonában van, de iskolaidőben használhatjuk) ahol játszótér, kondipark, két sportpálya is található. Az épülethez folyosóval kapcsolódik a tornaterem öltözőkkel, szertárakkal. Az étkezés a Patakparti Óvoda mellé épített ebédlőben történik. A szabadidőt, szüneteket gyermekeink az iskolaparkban töltik. A környezettudatos magatartás kialakítását segíti a tanulók aktív részvétele a park rendben tartásában. A játszóteret, kondiparkot, sportpályákat boldogan használják kicsik és nagyok.

Az épületben: 9 osztályterem, 3 szaktanterem (számítástechnika, kémia, technika műhely), 1 kis konyha (háztartástannak), 1 tornaterem (öltözőkkel, szertárral), 1 tanári szoba pihenővel, 2 iroda, 1 fejlesztő szoba egyéni foglalkozásokhoz, Iskola- és helytörténeti gyűjtemény, kerámia terem, diákönkormányzat klubterme, szertárak (kémia, sport, testnevelés, jelmezes), karbantartó műhely, vizesblokkok találhatók. Az iskola folyosói, a tantermek mérete a tanulócsoportok számát tekintve kedvező.

Az intézmény vezetési feladatait egy intézményvezető és egy intézményvezető – helyettes látja el.

A pedagógus álláshelyek száma 16 fő. A tantestületünk stabil, összeszokott, magasan képzett szakmai közösség, nagyrészt a tanítók, tanárok személye változatlan. Nyugdíjas kollégáink is örömmel jönnek vissza. Szakos ellátottságunk megfelelő. Utazó gyógytestnevelő kolléga is segíti a fejlesztő munkát. Pedagógus minősítésben részt vettek: 11 fő A nevelőtestületben főiskolai és egyetemi végzettségű pedagógusok dolgoznak, akik folyamatosan, továbbképzésekkel fejlesztik tudásukat. Nevelést, oktatást segítő munkatárs: 1 fő iskolatitkár, 1 fő pedagógiai asszisztens , a technikai dolgozók létszáma: 3 fő főállású takarító, 1 fő karbantartó.

Tanulólétszám változása emelkedő tendenciát mutat az elmúlt öt évben:

 2016/17.2017/18.2018/19.2019/20.2020/21.
létszám161164149156175
első osztályos beiratkozott2522161925

8 osztály és 2 napközis csoport található itt. Elvárásunk, hogy tanulóink, pedagógusaink és a szülők is érezzék jól magukat iskolánkban hosszú távon is, mert ez biztosítja a sikeresség esélyeit. Az osztályközösségek, összetartó ereje fontos számunkra. A tanulóknak és szülőknek is igénye, hogy minden gyereket készítsen fel az iskola, hogy megállják a helyüket a középiskolákban a városi gyerekekkel szemben is. A környező településekről (Dunaföldvár, Alsószentiván, Nagykarácsony, Daruszentmiklós) bizalommal keresnek bennünket, és íratják hozzánk gyermekeiket, mert barátságos iskolánk, szakmai színvonalát elismerik.

A gyermekek két segítő tanárral a diákönkormányzat fórumain fejthetik ki, mondhatják el véleményüket.

Kialakult szokásaink, hagyományaink vannak, melyeket rendszeresen megújítunk, esetleg újabbakat honosítunk meg.

Iskolánk felvállalja a különböző tanulási nehézségekkel és részképesség zavarokkal, valamint egyéb beilleszkedési problémával küzdő tanulók integrált oktatását. Szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusok (gyógy- és fejlesztő pedagógus) foglalkoznak a tanulók egyéni haladásával. SNI 19 fő, BTM: 15 fő, HH: 5 fő, HHH: 13 fő, állami gondozott: 12 fő.

Törekszünk arra, hogy pedagógiai munkánkat a tanítványaink, a szülők és a fenntartó elvárásainak megfelelően végezzük.

Művészeti nevelésünk, a néptánc, a képzőművészet, a kerámia, színjátszás formájában mint az önkifejezés jelenik meg. Rendszeresen fellépünk, műsort készítünk a község kulturális rendezvényeire, valamint felkészítjük tanulóinkat a pályázatokra, versenyekre.

A mindennapos testnevelés, az erkölcstan bevezetésével párhuzamosan zajló hit- és erkölcstanoktatás, a Sakkpalota program, íjászat, választható (német, angol) nyelvi oktatás, a Boldog Iskola program, szakkörök, felzárkóztató foglalkozások is az intézmény nevelési-oktatási céljait segíti, palettáját színesíti.

A névadónk, Árpád fejedelem után kiemelten kezeljük a történelmi nevelést, amelynek tananyaga kiterjed a honfoglaláskor elsajátítható behatóbb ismeretekre is. Törekszünk arra, hogy tanulóink minden tanévben, névadónk hetében szervezett iskolai programban vegyen részt.

Gondozzuk és folyamatosan fejlesztjük néprajzi (1977) és iskolatörténeti (2016) gyűjteményünket, melyek segítségével élményszerűbben tudjuk bemutatni tanítványaink számára a gyökereiket, közelebb hozhatjuk, tapinthatóvá tehetjük a múltat.

Iskolánkban a pedagógusok és a tanulók folyamatos munkája nyomán szép eredmények születtek. Jól működő szervezeti és nevelési folyamatok zajlanak, amelyeknek pozitív irányba történő haladása érdekében állandó munka folyik.